Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

Der er 2 situationer, som vi handler efter.

1: Efter konkret aktuel lægelig vurdering i Lægehuset, at du henvises til videre udredning, undersøgelse eller behandling via den offentlige sygesikring. Hvis du herefter ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring, så kan du få denne henvisningen med i hånden, eller vi kan sende den til dig eller dit forsikringsselskab via vores kommunikationsmodul.

2: At du henvender dig med et ønske om at gøre brug af din private sundhedsforsikring uden, at der foreligger en henvisning herfra Lægehuset. I dette tilfælde skal du bede dit selskab sende en skriftlig anmodning til os, som vi vil vurdere på og returnere. Det er vigtigt at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig, der skal betale honoraret for denne anmodning – her skal du holde på din ret. Lægen kan godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning, hvor man sikrer en hurtig vurdering eller behandling, selvom der ikke er grundlag for henvisning via den offentlige sygesikring, eller henvise til tilbud, som ikke dækkes af den offentlige sygesikring. Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan henvise til en service, hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft. Vi kan ikke anbefale en service der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger, eller hvis vi ikke mener, at fagligheden bag servicen ikke er tydeligt oplyst eller troværdig.

Hvis lægen ikke kan anerkende en service, som du ellers har besluttet dig for, at du vil gennem din forsikring, må vi henvise til, at det er en sag mellem dig og din forsikring. Vi foreslår, at du taler med selskabets læge om sagen, så du kan få den ydelse, som du mener, du har krav på som privat betalende forsikringskunde.

Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtet til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed selskabets læge ringe til os.